Uchwała Nr XXXVII/265/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2017 rok