Zarządzenie Nr 224/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie głoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze d/s gospodarki gruntami i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Malanowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru