Zarządzenie Nr 223/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy w Malanowie oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru