Zarządenie Nr 222/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego