Uchwała Nr XIV/103/2012 z dnia 01.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok