Uchwała Nr XIV/104/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 01.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok