Inspektorem ochrony danych w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Miłaczewie jest Pani Ewa Galińska , adres e-mail:abi@osdidk.pl).