Uchwała Nr XIV/105/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 01.02.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012-2027