Zarządzenie Nr 220/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Malanów na I kadencję 2018-2020