Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie jest Pani   Monika Pakuła  (adres e-mail:  iod@malanow.pl ).