Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie jest Pani  Ewa Galińska  (adres e-mail:  inspektor@osdidk.pl ).