Zarządzenie Nr 218/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu przyznawania okolicznościowej nagrody Wójta Gminy Malanów