Zarządzenie Nr 217/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok