Zarządzenie Nr 216/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Malanów na rok 2018 dla organizacji pozarządowych