Uchwała Nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032