Uchwała Nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok