Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2012-2027