Uchwała Nr XXXVI/262/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia od Gminy Lisków realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu dziennego ośrodka wsparcia - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi