Uchwała Nr XXXVI/261/2018  Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Miłaczew