Uchwała Nr XXXVI/260/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Malanów