Uchwała Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 rou w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości