Uchwała Nr XXXVI/258/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Malanów