Uchwała Nr XXXVI/257/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Malanów i nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Malanów