Uchwała Nr XXXVI/256/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie powołania i określenia zadań doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Malanów