Uchwała Nr XXXVI/255/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą "Centrum Usług Wspólnych w Malanowie" oraz nadania jej Statutu