Uchwała Nr XVI/108/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.08.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki