Uchwała Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zgłoszenia i przystąpienia sołectw gminy Malanów do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"