Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów dla miejscowości Kotwasice