Uchwała Nr XVI/111/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów dla miejscowości Malanów i Feliksów