Zarządzenie Nr 213/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok