Zarządzenie Nr 212/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisjii konkursowej w celu wyłonienia ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.