Zarządzenie Nr 211/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 w/w ustawy na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2018 r.