Zarządzenie Nr 209/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok