Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok