Uchwała Nr XXXV/254/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów na 2018 rok