Uchwała Nr XXXV/253/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2018-2032