Uchwała Nr XVI/113/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok