Uchwała Nr XXXV/252/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok