Uchwała Nr XXXV/251/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2018 roku