Uchwała Nr XXXV/250/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Malanów