Uchwała Nr XXXV/249/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Malanów na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranaych w okręgach wyborczych