Uchwała Nr XXXV/248/2018 Rady Gminy Malanów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia trybu postępowania, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Malanów