Program „Wielkopolska Karta Rodziny” jest programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych (3+) z województwa wielkopolskiego.

Wójt Gminy Malanów – Sławomir Prentyczyński w dniu 29 listopada 2017 roku podpisał z Województwem Wielkopolskim porozumienie o współdziałaniu, którego celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Jednostką koordynującą realizację Programu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Prawo do korzystania z Programu przysługuje rodzinie wielodzietnej niezależnie od dochodu uzyskiwanego przez członków rodziny.

Program obejmuje wprowadzenie systemu ulg i uprawnień oferowanych dla rodzin wielodzietnych oferowanych przez Partnerów biorących udział w Programie (spis Partnerów w załączniku).

Osoby zainteresowane posiadaniem Wielkopolskiej Karty Rodziny mogą złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie ul. Turecka 16 pok. nr 9 w dni robocze od godz. 7:30 do 15:30 (przy składaniu wniosku należy przedstawić dokument potwierdzający tożsamość).

Szczegółowe informacje w sprawie Programu i wzór wniosku w załączniku