Uchwała Nr XVI/114/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie