Uchwała Nr XVI/115/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz nadania statutu