Zarządzenie Nr 206/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie podziału dotacji z budżetu Gminy Malanów na 2018 rok