Zarządzenie Nr 205/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.