Uchwała Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest