Uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Malanów z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok