Zarządzenie Nr 204/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji Konkursowej w celu oceny ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji konkursowej.