Zarządzenie Nr 203/Z/2018 Wójta Gminy Malanów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów w 2018 roku.